• Yaşamak’tan

  Bir gün biri çıkar, insanları ölçmek için meslekleri ne olursa olsun aşık olup olmadıklarını sorarsa, anlamaya muvaffak edildiği bir ince güzelliğin hakkını kullanıyor demektir. Elimizdeki bütün…

 • Bir gün danışacak hocalarınız da bulunmaz, öyle bir günde seçeceğiniz insanda arayacağınız vasıf sabırdır.
  O kimsenin sabrını kontrol edersiniz. İnsanlarda riyânın karışamıyacağı, anlaşılabilir tek vasıf sabırdır.

  Abdülaziz Bekkine (rha)

  Sabır

 • ben şimdi bu pencereden düşsem
  içimdeki ağrı da düşer mi...
  ben şimdi bu pencerede düşsem
  İçimdeki ağrı da düş mü...

  düş

 • Br0Nm8zIQAIZW5o

  Ev Kelimesi

  Esasen, Türkçede “ev” kelimesinin kullanılması Arapların neyi nasıl istimal ettikleri ile değil, Kur’ân’la alâkalı idi. Kur’ân’da aynı kökten “evâ” ve “me’vâ” kelimeleri geçer. Barınak, sığınak, anlamında, Duha…

 • Osmanlıların hayır ve hasenata çok düşkün olduklarını ve hatta Hristiyanlardan çok fazla hayrat vücuda getirdiklerini inkâra imkân yoktur. Türkiye'de pek az dilenciye tesadüf edilmesinin başlıca sebeplerinden biri de işte budur. Hastanelerin, köprülerin, yol boyundaki kervansaraylarla su bentlerinin, çeşmelerle sebillerin ve bunun gibi diğer birtakım faydalı tesisatın büyük bir kısmı bazı dindar Türklerin şefkat ve insaniyetleri sayesinde vücuda gelmiştir. Bu hayrat sahipleri o hayırlı eserlerini ya kendi hayratlarında yaptırmışlar veyahut ölmeden evvel vasiyetnamelerine inşaat masraflarının karşılıklarını göstermişlerdir. Bu hâlin en şayan-ı takdir tarafı hayır sahiplerinin böyle bir fazileti hiçbir din farkı gözetmeyerek göstermiş olmalarıdır. İşte bundan dolayı Müslümanlar kadar Hrsitiyanlarla Yahudiler de o hayratlardan istifade etmektedirler.

  Cornelis de Brujin
  (Hollandalı sanatkar ve seyyah)

   

  Yedikıta Dergisi, Aralık 2012, s.80

  Cornelis de Brujin