Osmanlıların hayır ve hasenata çok düşkün olduklarını ve hatta Hristiyanlardan çok fazla hayrat vücuda getirdiklerini inkâra imkân yoktur. Türkiye'de pek az dilenciye tesadüf edilmesinin başlıca sebeplerinden biri de işte budur. Hastanelerin, köprülerin, yol boyundaki kervansaraylarla su bentlerinin, çeşmelerle sebillerin ve bunun gibi diğer birtakım faydalı tesisatın büyük bir kısmı bazı dindar Türklerin şefkat ve insaniyetleri sayesinde vücuda gelmiştir. Bu hayrat sahipleri o hayırlı eserlerini ya kendi hayratlarında yaptırmışlar veyahut ölmeden evvel vasiyetnamelerine inşaat masraflarının karşılıklarını göstermişlerdir. Bu hâlin en şayan-ı takdir tarafı hayır sahiplerinin böyle bir fazileti hiçbir din farkı gözetmeyerek göstermiş olmalarıdır. İşte bundan dolayı Müslümanlar kadar Hrsitiyanlarla Yahudiler de o hayratlardan istifade etmektedirler.

Cornelis de Brujin
(Hollandalı sanatkar ve seyyah)

 

Yedikıta Dergisi, Aralık 2012, s.80

Cornelis de Brujin

bir yorum bırak?