Devletin Sigortası Nakşibendiler

“Tekke devlete yamandı, devlet tekkenin gözeticisi ve hamisi oldu”

İlber Ortaylı Hoca 2. Mahmud’un sultanlığı sırasında Bektaşi tekkesine yaptığı “operasyonu” böyle anlatıyor.

Yani devlet içinde devletti diyor.

Operasyonu 2. Mahmud o zamanda bile Osmanlı matbuatı ile yapıyor. Yeniçerileri ve birbirlerine yakın olan Bektaşileri matbuatta “vampir” olarak tanımlıyor.

2. Mahmud psikolojik bir harekat ile önce halkın gözünde değersizleştiriyor sonra da sindiriyordu.

Sonrasında ise sığındığı, bir nevi devlete sigorta olacak Nakşibendiliği yükseltiyor.(Bunu Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî (ks.)’nin  padişah hocalarının ders halkasında bulunmasından anlayabiliriz. Ahmed İbni Süleyman Hâlid Hasen-i Şâmî (ks.) zamanında ise böyle bir durum olmamış. Kesin olmamakla birlikte Bağdadi Hz.’lerinin İstanbula gönderilen halifeler için belirttiği özel hususlardan ötürü olabilir.)

1833’ten 2013’e geldiğimizde ise benzer bir durum ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Bu sefer sözüm ona Bektaşiliğinin yerini, sözüm ona bir “cemaat” alsa da, Nakşibendiler yine devletin bekâsının sigortası olacak gibi görünüyor.

Yani 180 yıl sonra tarih  tekerrür ediyor.

bir yorum bırak?