Gönülden Zikre Eyle

Vezin: Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün

Güfte:Niyazi Mısri Hz

Beste:Süleyman Şahintürk

Solist:Yahya Soyyiğit

Dinleyiniz Efendim.

 

Güfte:

Gönülden zikre eyle iştiğâli
Zikirden gayrı iştiğâli n’idersin.

Yöneldigör Hakk’a akl ü hayâli,
Bu halden gayri ahvâli n’idersin.

İbâdet acısın bu nefse tattır,
Amelden olmağıl hâli n’idersin.

Amel oldur ki anda ola ihlâs,
Hulûs olmayan â’mâli n’idersin.

İç ol zehri ki bal olsun sonunda,
Sonunda zehr olan balı n’idersin.

Derüp Dünyayı cem etme önünde,
Seninle kalmayan malı n’idersin.

Ko mekri aldatıp gezme bu halkı,
Bu mekr ü fitne vü âli n’idersin.

Gönül ikbâli halka olma mağrur,
Gönülsüz olan ikbâli n’idersin.

Riyâ ile bu halkı gel azıtma,
Ko tâc-ü hırka vü şâlı n’idersin.

Kuru lâf ile maksûd ele girmez,
Yürü hâl ehli ol kâli n’idersin.

Fenâ ender fenâya erdin ise,
Ferâgat ehli ol hâli n’idersin.

Ko halkı nefsin islâh eyle evvel,
Salâh ehli ol ıdlâli n’idersin.

Niyâzî isteyen Hakk’ı bulurmuş,
Gel imdi iste ihmâli n’idersin.

Güfte’nin şerhi için: http://ismailhakkialtuntas.com/2010/09/23/gonulden-zikre-eyle-istigali/

Rabbim Zehr gibi görünen Balı sezenlerden eylesin. ~âmin~

  1. Yâkubzâde

    Âmin üstâd. Yazılarını, paylaşımlarını dikkatle takip ediyoruz. Allah râzı olsun.

bir yorum bırak?